Một số phím tắt cần biết khi sử dụng Safari trên MacOS

Vì Safari cũng là một phần mềm trên MacOS nên các bạn cũng có thể sử dụng các phím tắt chung mà mình đã đề cập trong bài viết: https://phimtat.com/nhung-phim-tat-co-ban-trong-macos.html.  (Command + T): Mở một tab mới.  (Command + N): Mở cửa sổ mới (cửa sổ có thể chứa nhiều tab).  (Command + Shift + N): Mở cửa sổ ẩn danh … Đọc tiếp