Một số lệnh cơ bản trong Terminal

Áp dụng đối với Windows PowerShell trên Windows hoặc Terminal trên MacOS, Ubuntu, … (path working directory): In ra đường dẫn vị trí hiện tại của bạn. (list): Hiển thị danh sách các tập tin và thư mục tại vị trí hiện tại của bạn (không bao gồm file ẩn). (list all): Hiển thị danh … Đọc tiếp

Những phím tắt trong hệ điều hành Windows

Để tiết kiệm thời gian và tăng năng suất, thay vì dùng các thao tác chuột và chọn để thực hiện được các mục đích cần thiết thì hãy sử dụng các phím tắt (shortcut keys). Và hôm nay mình xin tổng hợp lại một số phím tắt hay và cần thiết để mọi người … Đọc tiếp